Audycje
RADIOWA HISTORIA SZTUKI

Cerkiew w Chotyńcu

7 maj · 20:36
Cerkiew w Chotyńcu

Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu to drewniana greckokatolicka cerkiew parafialna, znajdująca się w Chotyńcu. Została zbudowana w 1615r. i jest jedną z nielicznych czynnych świątyń greckokatolickich w Polsce, które szczęśliwie przetrwały wojnę i powojenną likwidację związaną z akcjami deportacyjnymi. Pierwotnie mogła to być budowla trójdzielna z dwiema lub trzema kopułami na tamburach. Nad babińcem znajdowała się kaplica pw. Zwiastowania z zewnętrznymi galeriami. Cerkiew wielokrotnie poddawana była remontom i istotnym przekształceniom m.in. w 1733, 1858 i 1925. Po wysiedleniach 1947 roku została zamknięta, a następnie przekazana kościołowi rzymskokatolickiemu. W latach 80. XX wieku zamknięto ją ponownie, ze względu na zły stan techniczny. W 1990 świątynia przejęta została przez pierwotnego właściciela – kościół greckokatolicki. Wtedy stała się świątynią odrodzonej parafii greckokatolickiej. W latach 1991–1994 dokonano kompleksowej renowacji obiektu, głównie siłami miejscowych parafian.

Świątynia wyróżnia się oryginalną, bardzo harmonijną bryłą. Jest to budowla jednonawowa, czwórdzielna, wykonana całkowicie z drewna, o konstrukcji zrębowej. W podziale wewnętrznym wyróżnia się prezbiterium, nawę, babiniec i przedsionek. We wnętrzu zachowała się polichromia figuralno-ornamentalna z 1735 i 1772 ze szczególnie interesującym malowidłem Sąd Ostateczny na południowej ścianie nawy.

Obok cerkwi znajduje się drewniana dzwonnica z XVII wieku, która została przeniesiona w 1993 ze wsi Torki koło Medyki. Oryginalna dzwonnica zniszczona została podczas I wojny światowej.

W 2013 roku Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie.

Rozmawiają: proboszcz parafii ks. Jan Tarapacki, Jarosław Giemza – kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie i Adam Głaczyński.

--:--
--:--

Fot. A. Głaczyński, J.Giemza

7 maja ·  20:36

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez