Audycje
RADIOWA HISTORIA SZTUKI

Galicyjska apteka w Bieczu

7 mar · 09:48
Galicyjska apteka w Bieczu

W 1875 Namiestnictwo Austriackie zezwoliło na utworzenie samoistnej apteki publicznej w Bieczu, nadając koncesję magistrowi farmacji Wilhelmowi Fuskowi. Od tej chwili dzieje apteki w Bieczu związane są z małymi przerwami z rodziną Fusków. W latach 1903-1904 aptekę prowadzą kolejno magister farmacji Jan Kromkay, a od roku 1905 do 1911 dzierżawi ją Jan Górny.

W roku 1911 zarząd apteki w Bieczu przechodzi znowu w ręce rodziny Fusków. Aptekę przejmuje Witold Fusek, syn Wilhelma.

W latach 1940-1947 apteką Fusków zarządzają: Bronisław Niedźwiedziński, Stanisław Gano i Zofii Majewska-Wędrychowiczowa. W 1947 roku kierownictwo apteki w Bieczu obejmuje Wiesław Fusek, trzeci przedstawiciel generacji, syn Witolda Fuska.

Wiesław Fusek do roku 1951 pełnił funkcje kierownika i właściciela apteki, a po upaństwowieniu apteki pozostawał na stanowisku kierownika do 9 grudnia 1952 roku.

Ekspozycja, którą można dziś oglądać w Muzeum Ziemi Bieckiej, poświęcona jest historii aptekarstwa i aptek ze szczególnym uwzględnieniem Biecza. Pokazane są dawne piwnice aptekarskie z wyposażeniem, laboratorium zwane kuchnią aptekarską, zrekonstruowane wnętrze apteki z XIX w. oraz surowce do sporządzania leków, naczynia i sprzęty używane w aptekarstwie XVI – XX w. Wystawę uzupełniają portrety bieckich aptekarzy, dyplomy, starodruki o treści medycznej, w tym słynne dzieło Avicenny Canon medicinae, wydany w Wenecji w 1562 r., księgozbiór aptekarskiej rodziny Fusków z Biecza.

O ekspozycji, a także historii galicyjskiej apteki w Bieczu rozmawiają – muzeolog Aleksandra Wańczyk - asystent muzealny w Muzeum Ziemi Bieckiej i Adam Głaczyński.

--:--
--:--

Fot. A. Głaczyński

7 marca ·  09:48

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez