Audycje
GOŚĆ DNIA

Mariusz Trojan o strategii klimatycznej

25 maj · 10:00
Mariusz Trojan o strategii klimatycznej

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął niedawno strategię klimatyczną. Główne założenia dokumentu to łagodzenie zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, lepsze wykorzystanie energii odnawialnej i zwiększanie świadomości ekologicznej.

Przyjęcie strategii jest wynikiem zmiany podejścia dotyczącego walki ze zmianą klimatu

– powiedział na naszej antenie Mariusz Trojan, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Procedowany w parlamencie projekt ustawy przewiduje, że strefy klimatyczne będą tworzone również w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Do tej pory działania prośrodowiskowe musiały podejmować miasta zamieszkujące co najmniej przez 100 tysięcy osób, jak Rzeszów

– powiedział nasz gość.

Oznacza to, że obowiązek wprowadzania zmian służących ochronie środowiska będzie miało na Podkarpaciu wiele gmin i miast. Ale będą na to fundusze unijne

– zaznacza Mariusz Trojan.

Strategia jest po to, żeby dać możliwość aplikowania o środki. Właściwie w każdym programie unijnym są markery klimatyczne, bez tego ani rusz w zdobyciu funduszy

– dodaje Mariusz Trojan.

Najważniejszym elementem dokumentu są kierunki działań i działania, jakie trzeba podjąć w przyszłości, aby przeciwdziałać zmianom klimatu. Dokument nie definiuje inwestycji, które mają być realizowane w przyszłości. To będzie zależało od pomysłowości włodarzy miast i gmin

– powiedział nasz gość.

Rozmawiał Szymon Taranda:

--:--
--:--

fot. Szymon Taranda

25 maja ·  10:00

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez