Audycje
DYSKUSYJNY KLUB RADIOWY

Narodowy Instytut Dziedzictwa i jego rola w ochronie zabytków

13 wrz · 18:22
Narodowy Instytut Dziedzictwa i jego rola w ochronie zabytków

Narodowy Instytut Dziedzictwa,  jedna z najważniejszych instytucji kultury w Polsce, obchodzi w tym roku 60-lecie działalności. Gromadzi i upowszechniania wiedzę o zabytkach, wyznacza standardy ich ochrony i konserwacji, a także edukuje i kształtuje świadomość społeczną związaną ze znaczeniem zachowania dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego. Szczególną rolę odgrywają Oddziały Terenowe Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jest ich 16 w Rzeszowie. Kilka dni temu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odsłonięto specjalną wystawę zatytułowaną „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”. Ekspozycja prezentuje dokonania i skale działań prowadzonych przez NID.

Jak Narodowy Instytut Dziedzictwa chroni zabytki ? Jak je promuje i upowszechnia o nich wiedzę? W jaki sposób zabiega o wpisanie najcenniejszych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? Rozmawiają na ten temat: prof. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Anna Fortuna-Marek, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie i Adam Głaczyński.

--:--
--:--

fot. Adam Głaczyński

13 września ·  18:22

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez