Audycje
W OGRODZIE WIARY

O sprawiedliwości w LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie

26 wrz · 10:18
O sprawiedliwości w LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Sprawiedliwość jest normą etyczną, która żąda szacunku dla praw innych ludzi, przyznaniu każdej jednostce należnych jej praw, należytego rozdzielania dóbr materialnych.
Sprawiedliwość domaga się wyrównania szans w społeczeństwie, chce, żeby wszyscy byli równi wobec prawa. Arystoteles wskazuje w swej filozofii dwa rodzaje sprawiedliwości. Jako pierwszą wyróżnia sprawiedliwość rozdzielczą. Ma ona polegać na obiektywnym podejściu do każdego członka danej społeczności. Kolejną, nazwaną przez Arystotelesa, jest sprawiedliwość wyrównawcza, ideałem której ma być karanie przewinień i nagradzanie zasług. Dla św. Tomasza z Akwinu sprawiedliwość to doprowadzenie do stanu, kiedy każdy obywatel dostaje to, co mu się prawnie należy. Przy czym, może chodzić tak o prawo naturalne, jak i nadane.
O SPRAWIEDLIWOŚCI w LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie rozmawiali uczestnicy debaty.

--:--
--:--

Rozmowa Anny Leśniewskiej

fot: Anna Leśniewska

26 września ·  10:18

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez