Audycje
GŁOSEM ZWIĄZKÓW

Strajk nauczycieli ZNP

12 paź · 16:47
Strajk nauczycieli ZNP

W  sobotę 9.października w Warszawie przed Ministerstwem Edukacji i Nauki  odbył się strajk nauczycieli ZNP. Protest miał związek m.in. z proponowanymi  przez MEiN zmianami w Karcie Nauczyciela, a szczególnie nowymi  stawkami płac i próbą zwiększenia obowiązkowego pensum.

Ze Stanisławem Kłakiem  Prezesem Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP rozmawia Anna Leśniewska.

--:--
--:--

Resort zaproponował m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech – likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego – i w ich miejsce wprowadzenie jednego.

Propozycja MEiN dotyczy też  podwyższenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o cztery godziny, jak również  aby nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) zobowiązany był "do bycia dostępnym" dla uczniów i nauczycieli w szkole w wymiarze ośmiu godzin tygodniowo.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Główny ZNP przyjął stanowisko, w którym odrzuca w całości propozycję MEiN. W poniedziałek odrzuciła je także Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

12 października ·  16:47

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez