Audycje
RADIOWA GALERIA POD ZEGAREM

Radiowa Galeria pod Zegarem - prof. Jarosław Sankowski

21 sty · 16:41
Radiowa Galeria pod Zegarem - prof. Jarosław Sankowski

JAROSŁAW SANKOWSKI

Urodził się w 1962 roku w Bydgoszczy. Po pięcioletniej nauce w bydgoskim Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku. W 1987 roku otrzymał Dyplom magisterski w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego z zakresu malarstwa i grafiki.

Po studiach zajmował się etatowo pracą plastyka instruktora w bydgoskim Pałacu Młodzieży. Prowadził tam zajęcia plastyczne i teatralne z dziećmi i młodzieżą.

Od roku 1992 zajmował się projektowaniem plastycznym i reklamą wizualną oraz praca pedagogiczną. W roku 1999 uzyskał mianowanie nauczycielskie.

W latach 1997-2003, prowadził warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Wydział Kultury i Nauki UM w Bydgoszczy.

W latach 2003-2004, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy, prowadził zajęcia plastyczno-terapeutyczne z grupą dzieci niepełnosprawnych. Obecnie współpracuje z Niepubliczną szkołą podstawową dla dzieci z wadami neurologicznymi, autyzmem i z. aspergera.

W roku 2004 zmienił miejsce zamieszkania i osiedlił się w Brzozowie na Podkarpaciu.

Od października 2006 do 2009, prowadził zajęcia dydaktyczne z malarstwa i rysunku na kierunku Edukacji Artystycznej w Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Od roku 2005 był zatrudniony jako nauczyciel w Zakładzie Rysunku, Instytutu Sztuk Pięknych, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, następnie od roku 2007 na etacie w zakładzie malarstwa tegoż uniwersytetu, obecnie na Wydziale Sztuki.

Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę projektową, projektowanie witrażu.

W 2007 uzyskał doktorat w dziedzinie artystycznej - sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne na ASP we Wrocławiu. W 20114 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie artystycznej na ASP w Katowicach.

W malarstwie i w rysunku autor cykli o tematyce architektonicznej, gdzie impulsem są obserwacje prowadzone we wnętrzach i otwartej przestrzeni miejskiej, oraz analizowanie rycin i projektów architektonicznych o renesansowym i XVIII wiecznym rodowodzie. Także autor cyklu odnoszącego się do praw fizyki, które stają się terenem badania możliwości informacyjnych obrazu.

Od 2022 roku pracuje nad cyklem przetworzeń architektury istniejącej , tworząc fotomontaże elektroniczne.

Autor blisko 30 wystaw indywidualnych oraz uczestnik przeszło 200 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Z profesorem Jarosławem Sankowskim rozmawiał Adam Głaczyński.

--:--
--:--

fot. Marek Maśniak

21 stycznia ·  16:41

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez