Audycje
PO PIERWSZE GOSPODARKA

Rozproszony inkubator dla MŚP z Ukrainy

30 sty · 12:53
Rozproszony inkubator dla MŚP z Ukrainy

Trwa wojna, ukraiński biznes szuka bezpiecznego i stabilnego miejsca do realizacji swoich działań. Naturalnym miejscem relokacji dla wielu ukraińskich przedsiębiorców jest Polska. Województwo podkarpackie m.in. ze względu na swoje położenie geograficzne jest dla nich miejscem optymalnym pod względem logistycznym i organizacyjnym. Inicjatywna pod roboczym tytułem Rozproszony inkubator dla MŚP z Ukrainy wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Ideą otwartego inkubatora jest utworzenie profesjonalnego zespołu podmiotów posiadających zaplecze infrastruktury biznesowej oraz doświadczenie doradcze i inwestycyjne.

Inicjatorami przedsięwzięcia są marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl  i  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   Porozumienie w tej sprawie podpisało 27 interesariuszy, w tym Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki  i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnie te wspólnie z   Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości działającymi w ich strukturach, a także Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Centrum Technologii  i Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej,  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, firma HugeTECH, Inkubator Przedsiębiorczości  w Jaśle, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1 w Mielcu, Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o, Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości, Urząd Miejski w Lubaczowie, Park Przemysłowy Lubaczów, Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji, Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, Stalowowolska Strefa Gospodarcza, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytet Rzeszowski Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii, Urban Lab Rzeszów2, Urząd Miasta Rzeszowa, jak również : Wasyl Zwarycz, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w RP,  Cezariusz Lesisz - prezes zarządu ARP, Jacek Piechota - prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Grzegorz Puda - minister funduszy i polityki regionalnej.

Z sygnatariuszami porozumienia rozmawia Anna Leśniewska.

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

--:--
--:--

Sygnatariusze porozumienia.

--:--
--:--


Inicjatorem Rozproszonego inkubatora dla MŚP z Ukrainy jest RARR.

--:--
--:--


Jednym z sygnatariuszy porozumienia jest też Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

--:--
--:--

fot. Anna Leśniewska

30 stycznia ·  12:53

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez