Audycje
OKOLICE KULTURY

Kolekcja obrazów Stefana Kątskiego w Muzeum Historycznym w Sanoku

18 lip · 09:43
Kolekcja obrazów Stefana Kątskiego w Muzeum Historycznym w Sanoku

Muzeum Historyczne w Sanoku wzbogaciło swe zbiory o szesnaście obrazów Stefana Kątskiego, wybitnego polskiego artysty, urodzonego w Sanoku, tworzącego w duchu koloryzmu i postimpresjonizmu. Stefan Kątski po wojnie wyemigrował do Kanady. Niemal całkowicie zapomniany w Polsce tworzył na emigracji dzieła malarskie, a także sprawował nadzór konserwatorski nad zbiorami wawelskimi zdeponowanymi w Kanadzie przez Rząd RP na Uchodźstwie. W Montrealu stworzył dzieło swego życia. Polichromie, freski i elementy wystroju sakralnego w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Do dziś ta praca uważana jest za jedną z najokazalszych i unikatowych na kontynencie amerykańskim. Od kilku lat trwały starania, by kanadyjska kolekcja obrazów Stefana Kąskiego trafiła do jego rodzinnego miasta. Niedawno udało się to zrealizować i w jednej z sal Muzeum Historycznego w Sanoku obrazy można podziwiać.

Stefan Kątski urodził się w Sanoku w 1898 roku, tu spędził pierwsze lata dzieciństwa. Po studiach na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie kontynuował studia we Florencji i Paryżu. Był żołnierzem Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, później jako podporucznik wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Stefan Kątski wyspecjalizował się w konserwacji i renowacji starych płócien i polichromii sakralnych. W malarstwie najchętniej oddawał się koloryzmowi i pozostawał wierny malarskiemu nurtowi postimpresjonizmu. Od lat ‘30 XX wieku był jedynym artystą na świecie, który powtórnie odkrył wiedzę i technikę tworzenia kursdybanów, mauretańskiej płaskorzeźby w skórze. Wiedzę tę zgłębiał przed wojną we Włoszech i Hiszpanii. Jako oficer Wojska Polskiego odbył kampanię wrześniową w 1939 r. Następnie drogą przez Węgry przedostał się do Francji. Po upadku Francji służył w I Korpusie Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii, jako archiwista. W 1949 roku wyjechał ze Szkocji do Kanady – formalnie na emigrację. Osiadł w Ottawie. Do Polski nie powrócił. Zmarł 24 maja 1978 roku.

Audycję przygotował Adam Głaczyński.

--:--
--:--

Fot. Adam Głaczyński

18 lipca ·  09:43

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez