Patronat

„Aktywni Błękitni" - program edukacyjny dla szkół

29 wrz · 14:06
„Aktywni Błękitni" - program edukacyjny dla szkół

Rusza nowy program edukacyjny dla szkół – „Aktywni Błękitni”!

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do udziału w programie edukacyjnym „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie 2022/2023”. Korzyści z przystąpienia do projektu, to m.in. zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii, szczególnie w zakresie sposobów oszczędzania wody i dbałości o nią.

Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z regionu całego Podkarpacia oraz części woj. małopolskiego (powiat tarnowski i gorlicki) i lubelskiego (powiat. kraśnicki, janowski, biłgorajski, tomaszowski, lubaczowski). Program będzie trwał od września 2022 roku do czerwca 2023 r.  Nabór ciągły trwa do 30 listopada 2022r. Organizatorem wydarzenia jest PGW Wody Polskie, natomiast za koordynację programu odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Głównym celem programu jest promowanie proekologicznych zachowań, budowanie poprawnych nawyków korzystania z zasobów wodnych oraz propagowanie zasad bezpiecznej rekreacji nad wodą wśród dzieci i młodzieży.

Korzyści dla szkół  

Korzyści z udziału w programie to m.in.:

· pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda (w tym wiedzy na temat powodzi, suszy),

· poznanie zasad racjonalnego korzystania z wody i dbania o nią,

· udział w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach szkolnych prowadzonych przez specjalistów/ ekspertów z zakresu ichtiologii i ochrony środowiska,

·  zachęcanie do uprawiania sportów wodnych.

Dodatkowo, szkoły, które zgłoszą się do udziału w projekcie, będą mogły m.in. organizować dla uczniów konkursy tematyczne (z nagrodami dostarczonymi przez organizatora) oraz odwiedzać obiekty hydrotechniczne zarządzane przez PGW WP w Rzeszowie. Wymagane jest również przeprowadzenie 2 godzin zajęć lekcyjnych, dotyczących zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, na podstawie materiałów edukacyjnych dostarczonych przez RZGW w Rzeszowie. Umożliwią one przeprowadzenie zajęć poświęconych gospodarce wodnej w atrakcyjnej dla uczniów formie (scenariusze zajęć, filmy edukacyjne, prezentacje).

Oprócz tego, szkoły powinny wziąć udział w akcji sprzątania terenów nadwodnych, organizowanej wspólnie z RZGW w Rzeszowie. W ramach programu, uczniowie będą mogli również uczestniczyć w pogadankach lub pokazach ratownictwa wodnego, zorganizowanych przez Straż Pożarną, Policję lub WOPR.

Wyróżnienia

Placówki, które zrealizują założenia programu, zostaną wyróżnione Certyfikatem „Szkoły Przyjaznej Wodzie – Aktywni Błękitni”. Dla najbardziej zaangażowanych przewidziane są dodatkowe nagrody rzeczowe.

Zapisy  

Zgłoszenia do programu prosimy przesyłać na adres e-mail: katarzyna.tokarz@wody.gov.pl lub drogą pocztową w terminie do 30.11.2022r. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej www.rzeszow.wody.gov.pl w zakładce „Nasze działania”/„Aktywni Błękitni”.

fot. organizator

29 września ·  14:06

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez