Patronat

XIV Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy

29 lis · 13:53
XIV Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy

Historia festiwalu

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2001 r. i miała zasięg  makroregionalny. Od roku 2003 festiwal uzyskał status ogólnopolskiego, a od 2004 został wpisany do Kalendarza Imprez Artystycznych organizowanych pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal w latach 2001 - 2008 odbywał się corocznie. Od roku 2008r.; co dwa lata. W 2012 r. – uzyskał rangę festiwalu międzynarodowego.

Festiwal ma na celu przede wszystkim stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży poprzez jej czynne uczestnictwo w prezentacji przygotowanych programów, warsztatach: saksofonowych i kameralnych, seminariach, wykładach i koncertach. Dodatkowo pełni funkcję edukacyjną: upowszechnianie muzyki saksofonowej wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu pedagogiki instrumentalnej poprzez wymianę doświadczeń, popularyzację saksofonu i wartościowej literatury, promocję utalentowanych saksofonistów, a także prezentację dorobku artystycznego uczniów szkół muzycznych.

Dodatkowo, poprzez uczestnictwo w warsztatach i seminariach, ma wpływ na podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej i osób działających w sferze upowszechniania kultury i muzyki saksofonowej.

Opis imprezy

Czternasta edycja Festiwalu będzie imprezą czterodniową o zasięgu międzynarodowym. Zaplanowana została w dniach 06 – 09 grudnia 2022r. Jego odbiorcami są głównie uczniowie szkół artystycznych, nauczyciele i mieszkańcy powiatu przeworskiego.

Festiwal został podzielony na dwie grupy które obejmują:

I. Solistów

1) szkoły muzyczne stopnia podstawowego - dwie kategorie

a) kategoria I - wiek do lat 10 (urodzeni w roku 2012 i później)

b) kategoria II - wiek do lat 16 (urodzeni w roku 2006 i później)

2) szkoły muzyczne II stopnia - dwie kategorie

a) kategoria III - wiek do lat 16 (urodzeni w roku 2006 i później)

b) kategoria IV - wiek do lat 19 (urodzeni w roku 2003 i później)

II. Zespoły kameralne od tria wzwyż (dotyczy tylko zespołów jednorodnych saksofonowych)

a) szkoły muzyczne stopnia podstawowego - kategoria V

b) szkoły muzyczne II stopnia - kategoria VI

W trakcie festiwalu odbywać się będą również warsztaty saksofonowe dla solistów i zespołów kameralnych, wykłady, seminaria metodyczne poświęcone głównym problemom w grze na saksofonie, a także konsultacje z jurorami.

fot. sponsor

29 listopada ·  13:53

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez