Patronat

RELACJA VS IZOLACJA - psychologiczne rozważania o wczesnej dorosłości

13 wrz · 20:00
RELACJA VS IZOLACJA - psychologiczne rozważania o wczesnej dorosłości

Ośrodek Terapii COGITO zaprasza do udziału w konferencji „RELACJA VS IZOLACJA - psychologiczne rozważania o wczesnej dorosłości”. Konferencja odbędzie się 15 października 2022 na Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego. Organizatorem konferencji jest Ośrodek Terapii COGITO, współorganizatorem Uniwersytet Rzeszowski.

TEMAT PRZEWODNI KONFERENCJI

Konferencja będzie dotyczyła tematyki wchodzeniem przez osoby młode w dorosłość – procesy te generują wiele wyzwań – zarówno w aspekcie edukacji, jak i zdrowia psychicznego czy wychowania dziecka. Obecnie młodzież ma duże trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, często młodzi dorośli izolują się od rówieśników czy nawet od rodziny. Zjawisko to zostało pogłębione przez COVID, zdalną naukę i rosnącą rolę mediów społecznościowych, które wypierają bezpośrednie relacje międzyludzkie (zwłaszcza u osób Obecnie zmienia się również definicja osób wchodzących w dorosłość – bo mamy w tym aspekcie dwa bieguny:

• Osoby w wieku 15-16 lat którym „śpieszy” się do wejścia w dorosłość, które pomimo wieku już są w związkach

• Osoby w wieku 22-25 lat – którzy „opóźniają” wejście w dorosłość, gdzie pomimo wieku ciągle mentalnie trwają w byciu nastolatkiem

DLA KOGO ADRESOWANA JEST KONFERENCJA?

• Dla osób w wieku 15-25 lat, którzy wchodzą w dorosłość i tworzą pierwsze relacje

• Dla rodziców osób w wieku 15-25 lat, których wchodzenie w dorosłość jest obarczone wieloma problemami

• Dla nauczycieli, pedagogów i wykładowców pracujących z młodzieżą i nastolatkami

• Dla psychologów czy psychoterapeutów pracujących z młodzieżą i nastolatkami

• Dla wszelkich innych osób, którzy interesują się psychologią, zwłaszcza psychologią wieku dojrzewania

TEMATYKA WYKŁADÓW

Tematyka wystąpień podczas konferencji:

• Nasilenie cech autyzmu u osób z populacji ogólnej a strategie reprodukcyjne i taktyki utrzymania partnera w związku

• Zdolność do troszczenia się o siebie, własne ciało i innych ludzi u młodych dorosłych

• Kim jestem? Tożsamości chciane i wykluczane

• Intymność i izolacja - bieguny poszukiwania bliskości w drodze do dorosłości

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEDZI UZYSKA OSOBA W WIEKU 15-25 LAT?

• Jakie cechy charaktery i osobowości wpływają na budowanie i trwałość związków.

• Bycie singlem – moda i przygoda czy przymus.

• Związki z osobami z cechami autystycznymi – jak się w nich odnaleźć i je utrzymać.

• Intymność w związku – gdzie przebiega granica, jak rozwijać intymność i nie zatracić siebie.

• Znaczenie izolacji i indywiduacji Partnera/Partnerka w związku.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEDZI UZYSKAJĄ RODZICE I WYCHOWAWCY OSÓB W WIEKU 15-25 LAT

• Młodzi dorośli w związkach –jak stawiać granice i zmieniać relacje z dzieckiem będącym w związku.

• Niezdrowa izolacja u młodych osób – jak reagować i identyfikować zagrożenie, jak skłaniać do większej otwartości.

• W rozdarciu między izolacją, a relacją – jak pomóc wskazać drogę zagubionemu młodemu dorosłemu.

• Dorosłe dzieci w oczach rodziców – aby troska nie przekształciła się niańczenie.

• Pomiędzy oczekiwania a realiami – jak pomóc dorosłemu dziecku odnaleźć się realiach różniących się od życia prezentowanego na Instagramie, Facebooku, YouTube czy TikTok?

PRELEGENCI

• Prof. dr hab. Katarzyna Schier

• Dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

• Dr hab. Andrzej Łukasik prof. UR

• Dr Tomasz Gosztyła

• Dr Agnieszka Łaba-Hornecka

• Mgr Joanna Fularz

Sylwetki prelegentów można znaleźć na stronie https://relacjavsizolacja.pl/

KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI:

• Studenci: do 18 września 40 PLN, po 18 września 50 PLN

• Osoby bez statusu studenta: do 18 września 80 PLN, po 18 września 100 PLN

Koszt konferencji obejmuje:

• Uczestnictwo w konferencji

• Materiały konferencyjne (torba, pendrive, smycz, długopis, notatnik, wydruki)

• Catering (kawa, herbata, słone i słodkie przekąski)

100% uzyskanych dochodów konferencji przeznaczone zostanie na cel charytatywny – bezpłatną terapię dla młodzieży w wieku 17-25, wymagającej wsparcia terapeutycznego.

JAK MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie konferencji https://relacjavsizolacja.pl/

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Rzeszów.

fot. Organizator

13 września ·  20:00

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez