Patronat

V Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy

29 lis · 19:32
V Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy

Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy to cykliczne wydarzenie, które od 5 lat organizuje Kuratorska Służba Sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu. Od dwóch lat we współpracy z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Korytnikach.

Nasza aktywność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach naszych podopiecznych przepada na miesiąc listopad i grudzień a celem działalności jest tworzenia świata bez przemocy w rodzinach naszych podopiecznych.

Kuratorzy współpracują również interdyscyplinarnie z placówkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w środowiskach lokalnych prowadząc działania edukacyjne i profilaktyczne, których motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwienie uczestników i wyposażenie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy.

W tym tak szczególnym czasie mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Przypominamy uczymy o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Formuła naszych wydarzeń ma charakter konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów, wystaw, edukacji szkolnej dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Kuratorska Służba Sądowa wraz z Kadrą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach zaprasza do współpracy aby razem działać na rzecz bezpieczeństwa naszych podopiecznych.

Razem możemy więcej!

fot. sponsor

29 listopada ·  19:32

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez