Patronat

XI edycja Wojewódzkiego Konkursu „Pamięć i tożsamość. Stan wojenny.”

9 lis · 11:44
XI edycja Wojewódzkiego Konkursu „Pamięć i tożsamość. Stan wojenny.”

Cele konkursu:

· poznawanie historii najnowszej - czasy stanu wojennego

· gromadzenie materiałów będących potwierdzeniem faktów, doświadczeń ludzi bezpośrednio zaangażowanych w te wydarzenia

· zachowanie pamięci o tych, którzy swoim zaangażowaniem i determinacją dają przykład młodemu pokoleniu, jak żyć dzisiaj

· podkreślenie wartości osobistych wspomnień

· doskonalenie metod badawczych

Adresaci:

· uczniowie szkół:  podstawowych - klasa VIII oraz szkół ponadpodstawowych

· nauczyciele

Zasady uczestnictwa:

· Każdy uczestnik konkursu dokonuje nagrania reportażu radiowego (do 15 minut) z osobą/ami, które wspominają, przybliżają historię/ie związaną/ne z wydarzeniami stanu wojennego w formacie mp3

· Reportaż powinien mieć swój tytuł oraz cechy gatunkowe reportażu

· Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania zdjęcia swoim rozmówcom oraz przesłania go razem z załącznikiem i plikiem dźwiękowym na adres konkursowy wg. określonego załącznika 1

· Osoby biorące udział w nagraniu muszą wyrazić na to zgodę na piśmie - załącznik 2

· Dopuszcza się max. dwuosobowe zespoły

· Udział uczestników w konkursie jest bezpłatny

Kryteria oceny prac:

· wartość historyczna i merytoryczna pracy

· trafność tytułu

· poprawność realizacji ścieżki dźwiękowej

· obecność cech gatunkowych reportażu

Terminy: prace powinny wpłynąć do organizatora najpóźniej do 19 grudnia 2022 roku.

Nagrody: wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 stycznia 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 na Spotkaniu Opłatkowym Solidarności Oświaty i Wychowania w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie ul. Rejtana 3.

Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów w mediach i na stronach internetowych.

Organizator: Organizacja Międzyzakładowa i Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.

fot. organizator

9 listopada ·  11:44

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez