Patronat

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny

26 paź · 13:52
Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny

Konferencja organizowana jest przez Fundację Prowadzenia Badań Naukowych w Rzeszowie wraz z Katedrą Prawa i Administracji Wydziału Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej, we współpracy z Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, İstanbul Okan Üniversitesi i Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

Celem głównym Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru polityczno-prawnego. Problemy poruszane podczas IV Konferencji stanowić będą kontynuację dyskusji naukowej podejmowanej we wcześniejszych edycjach. Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać, że podlega ono ciągłemu definiowaniu i ewolucji. Pierwszym celem szczegółowym będzie przeanalizowanie uwarunkowań bezpieczeństwa we współczesnym świecie ze szczególnym naciskiem na wymiar polityczno-prawny. Drugim celem szczegółowym będzie analiza złożoności oraz współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim istotnym celem, będzie analiza działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego w czasie nowej ery, jaką jest COVID-19.

Konferencja będzie stanowić płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków z udziałem przedstawicieli nauki, polityków, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych instytucji non-profit, mediów społecznościowych oraz studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa polityczno-prawnego.

Na chwilę obecną zgoiło się ponad 70 uczestników. Konferencja otrzymała 3 granty na realizację tego projekty od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu nr 200/2021/EB, od Prezydenta Miasta Rzeszowa w ramach projektu nr: WPM.032.89.2021.KD oraz od Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: https://konferencja-zwbws.pl/.

26 października ·  13:52

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez