Plebiscyt
Turystyczne Perły Podkarpacia 2021
‹ wróć do głosowania

Czarnorzeki – Rezerwat Prządki – grupa piaskowcowych ostańców skalnych

Prządki to rezerwat geologiczny przyrody nieożywionej (pow. 13,63 ha). Znajduje się na północ od Krosna, w gminie Korczyna. Utworzony został w 1957 r. Rezerwat obejmuje grupę ostańców skalnych ukształtowanych pod wpływem erozji, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca o oryginalnych kształtach, osiągających wysokość nawet ponad 20 m. Poszczególnym skałom, na podstawie lokalnych legend, nadane zostały nazwy – m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Zbój Madej. W grupie skał zwanych Prządką-Matką występuje jedna z najwyższych skałek w całym rezerwacie, która ciągnie się przez ok. 30 m i ma 18 m wysokości.

Z przewodnikiem Łukaszem Kuczmarzem rozmawia Małgorzata Iwanicka:

--:--
--:--

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez