Plebiscyt
Turystyczne Perły Podkarpacia 2021
‹ wróć do głosowania

Smolnik – drewniana cerkiew typu bojkowskiego z 1791 r.

Dawna cerkiew św. Michała Archanioła (pierwotnie cerkiew prawosławna, potem unicka, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) wzniesiona końcem XVIII w. to jedyna w Bieszczadach i jedna z trzech zachowanych w Polsce świątyń archaicznego budownictwa w tzw. stylu bojkowskim.

Cerkiew stoi pośród starodrzewu. We wnętrzu z oryginalnego wyposażenia zachowała się jedynie część XVIII-wiecznej polichromii przedstawiającej kotarę podtrzymywaną przez anioły, a także puste kartusze. Ikony z cerkwi w Smolniku znajdują się w Muzeum Sztuki Ukraińskiej we Lwowie i w muzeum łańcuckim. W 2013 r. wpisano ją na listę zabytków UNESCO. Obok świątyni dawny cmentarz.

Z przewodnikiem Andrzejem Wesołem rozmawia Justyna Piekło.

--:--
--:--

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez