Wiadomości

Archeolodzy odkryli przedmioty sprzed 4 tys. lat

28 lip · 10:21
Archeolodzy odkryli przedmioty sprzed 4 tys. lat

Jamy osadowe, paleniska, dołki posłupowe - m.in. takich odkryć dokonali archeolodzy podczas prac na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Rzeszów Południe i Babica. Artefakty pochodzą z epok: neolitu, brązu i wpływów rzymskich, a także z okresu lateńskiego, kultury łużyckiej, przeworskiej, wczesnego średniowiecza i okresu nowożytnego.

Dodatkowo, na stanowiskach archeologicznych w Mogielnicy, odkryto 11 grobów kultury ceramiki sznurowej. Były bogato wyposażone w narzędzia krzemienne, kamienne groty do strzał, topory i siekiery. Znaleziono liczny materiał ceramiczny zdobiony odciskami sznura. Archeolodzy datują to stanowisko na okres przełomu neolitu i epoki brązu (2600-2300 lat przed Chrystusem).

Groby tworzyły cmentarzysko kurhanowe zlokalizowane na kilku sąsiadujących ze sobą wzniesieniach. Wszystkie znaleziska zostaną teraz poddane wnikliwej analizie, a materiały z badań zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

--:--
--:--

fot. Wojciech Wójcik

28 lipca ·  10:21

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez