Wiadomości
NISKO

Dom Dziennego Pobytu Seniora

9 kwi · 18:01
Dom Dziennego Pobytu Seniora

Budynek po byłym gimnazjum nr 1 w Nisku znajdzie nowe przeznaczenie. Jeszcze w tym roku utworzony zostanie tam Dom Dziennego Pobytu Seniora, a pomieszczenia na parterze zajmie Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dawny budynek szkoły przy ulicy Szopena czeka przebudowa i kompleksowa termomodernizacja. Obiekt otrzyma też instalację fotowoltaiczną oraz zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Dziennym Domu Seniora znajdą opiekę ludzie starsi i  niesamodzielni, a w OPS osoby wykluczone społecznie i ubogie.

Koszt całego zadania to 4 miliony złotych. Uzyskane dofinansowanie w tej kwocie praktycznie umożliwi pokrycie całości wydatków na tę inwestycję. Nowa placówka dla seniorów może ruszyć już jesienią.

Fot. Gmina i Miasto Nisko

9 kwietnia ·  18:01

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez