Wiadomości
GOŚĆ DNIA

Historyk Andrzej Olejko o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwi · 09:52
Historyk Andrzej Olejko o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W najbliższy poniedziałek przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak przypomina nasz dzisiejszy gość, historyk Andrzej Olejko, Konstytucja przynosiła ze sobą szereg postępowych na ów czas założeń – zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, znosiła liberum veto, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa.

Historyk dodaje, że uchwalenie Konstytucji odbywało się w atmosferze swoistego spisku, patriotycznie nastawiona cześć posłów wykorzystała nieobecność przeciwnej zmianom części parlamentu.

Uchwalenie Konstytucji spowodowało sprzeciw części magnaterii, powstanie Konfederacji Targowickiej, a konsekwencji – rosyjską interwencję, wojnę w obronie Konstytucji i II rozbiór Polski. W ciągu tych wydarzeń musimy pamiętać nie tylko o roli Rosji, ale też i Prus – przypomina Andrzej Olejko.

Warto przypomnieć, że wszystkie inicjatywy rozbiorowe rzucone były w Berlinie, stołecznym grodzie Królestwa Prus, które wyrastając z lenna polskiego w krótkim czasie zaczęły rozdzierać Rzeczpospolitą.

– dodaje historyk.

Jak podkreśla Andrzej Olejko, wciąż trwają spory dotyczące króla Stanisława Augusta. Jego zdaniem, schyłkowym okresie Rzeczpospolitej był on postacią tragiczną.

Jest tym, który zmuszony był ulec wpływom carskiej Rosji na różnych płaszczyznach, ale również był tym który w ramach monarchicznego ryzyka dokonał wyboru – nie poszedł ze stronnictwem magnackim, ale stanął po stronie patriotów.

– podsumowuje historyk.

Rozmawiał Jerzy Pasierb.

--:--
--:--

Fot. archiwum

30 kwietnia ·  09:52

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez