Wiadomości
JASŁO

Jasło funduje mieszkańcom pojemniki na śmieci

27 sty · 08:39
Jasło funduje mieszkańcom pojemniki na śmieci

16 tysięcy pojemników na odpady trafi do prywatnych domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie miasta. Od 30 stycznia do końca lutego tamtejszy urząd miasta przy współpracy z firmą odbierającą odpady będzie dostarczał je mieszkańcom. Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 litrów są trwale oznaczone napisem Miasto Jasło i nazwą rodzaju odpadu, na który są przeznaczone. Miasto kupiło je w ramach projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Żniwnej, dlatego też przekazane zostaną mieszkańcom bezpłatnie.

Każdy budynek jednorodzinny objęty miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi otrzyma zestaw pojemników do zbierania odpadów. Ci, którzy mają kompostownik, nie otrzymają pojemnika brązowego. Liczba otrzymanych pojemników czarnych zależeć będzie od liczby osób zamieszkałych w domu jednorodzinnym. Szczegółowy harmonogram dostaw znajduje się na stronie internetowej miasta, w zakładce „System gospodarki odpadami”.

fot. ilustracyjne

27 stycznia ·  08:39

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez