Wiadomości

Niezgłoszona gotówka w bagażu kierowcy

1 lut · 11:36
Niezgłoszona gotówka w bagażu kierowcy

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej, ujawnili znaczne ilości środków pieniężnych, które nie zostały zgłoszone do kontroli.

Funkcjonariusze KAS skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód ciężarowy, kierowany przez obywatela Ukrainy. Podczas kontroli prowadzonej z wykorzystaniem skanera RTG, wykryta została niezgłoszona do kontroli gotówka, znajdującą się w bagażu kierowcy. Z naruszeniem obowiązujących procedur, kierowca przewoził 39,5 tys. euro oraz 4 tys. dolarów amerykańskich. W związku z niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych, na poczet grożącej kary zabezpieczono 28 000 złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba która wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi środki pieniężne o wartości 10 000 euro albo więcej (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), ma obowiązek zgłosić ten fakt w formie pisemnej. Niedopełnienie obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych, podlega karze grzywny.

Fot. KAS

1 lutego ·  11:36

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez