Wiadomości
JAROSŁAW

34 Batalion Lekkiej Piechoty w Jarosławiu ma nowego dowódcę

13 kwi · 10:28
34 Batalion Lekkiej Piechoty w Jarosławiu ma nowego dowódcę

Ppłk Marcin Piętnik przejął obowiązki od ppłk. Pawła Brzęka, który przeszedł na emeryturę. Ppłk Marcin Piętnik zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódca plutonu 
w 1. Batalionie Dowodzenia w Bydgoszczy. Następnie w tej samej miejscowości pełnił obowiązki służbowe w 2. Batalionie Logistycznym jako oficer sekcji.

Od 2009 roku przeszedł do 3. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Krakowie. W 2011 roku swoją przygodę rozpoczął w Jednostce Wojskowej NIL w Krakowie i tam też służył do końca stycznia 2017 roku. Ppłk Piętnik w czasie służby przebywał dwukrotnie na misji stabilizacyjnej PKW ISAF w Afganistanie oraz UNIFIL w Libanie. Po dziewięciomiesięcznej przerwie z wojskiem został powołany na stanowisko zastępcy dowódcy jarosławskiego batalionu – szefa sztabu. Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w Akademii Sztuki Wojennej decyzją dowódcy WOT został skierowany na stanowisko starszego specjalisty w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowy dowódca batalionu wojskowe wykształcenie zdobył w 2004 roku, kończąc Wojskową Akademię Techniczną na wydziale elektroniki i telekomunikacji, następnie w 2008 roku studia podyplomowe na wydziale logistyki w Akademii Obrony Narodowej. Ponadto 
w czasie służby odbył wiele kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych.

W 2019 roku ukończył kurs kwalifikacyjny dowódców batalionów w Akademii Sztuki Wojennej. Ppłk Marcin Piętnik to doświadczony oficer, który posiada szeroki zakres wiedzy w dowodzeniu 
i zarządzaniu podległym personelem. Sprawdził się też praktycznie w działaniach bojowych 
w ramach odbytych misji.

Fot. 3PBOT

13 kwietnia ·  10:28

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez