Wiadomości
NISKO

Park Miejski w Nisku jak nowy

10 kwi · 11:00
Park Miejski w Nisku jak nowy

W Parku Miejskim w Nisku trwają ostatnie prace związane z jego rewaloryzacją. Do wykonania pozostały jeszcze m.in. nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż budek lęgowych dla ptaków i budek dla trzmieli.

W ramach inwestycji przeprowadzono  pielęgnację drzewostanu i konserwację pomników przyrody. Wyznaczona została ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, zamontowano tablice informacyjne i stanowiska do obserwacji roślin, miejsc gniazdowych oraz schronień dla zwierząt. Pojawiły się także  ławki, stojaki na rowery, a alejki zyskały nowe nawierzchnie.

Pierwsze wzmianki o parku w Nisku pochodzą z 1853 roku. Był on wtedy częścią ogrodów pałacowych rodziny Ressequier z unikalną i niespotykaną zielenią.

Odnowienie zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku kosztowało blisko 3 miliony złotych. Miasto zdobyło na ten cel wysokie dofinansowanie unijne w wysokości 2,5 miliona złotych.

Fot. nisko.pl

10 kwietnia ·  11:00

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez