Wiadomości

Zostań dziennikarzem Polskiego Radia Rzeszów

27 paź · 14:16
Zostań dziennikarzem Polskiego Radia Rzeszów

Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ogłasza konkurs na stanowisko:

DZIENNIKARZ RADIOWY


Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji zawodowych kandydatów na podstawie dostarczonych dokumentów
 2. ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej


Miejsce pracy: RZESZÓW


Niezbędne wymagania/oczekujemy:

 • poprawnej dykcji oraz emisji głosu
 • dobrej znajomości zasad posługiwania się językiem polskim
 • poprawnej wymowy
 • orientacji w bieżących sprawach dotyczących tematów lokalnych i regionalnych
 • kreatywności
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu
 • umiejętności prowadzenia rozmów z gośćmi

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia na umowę o pracę
 • wsparcie w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV
 • list motywacyjny
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Polskie Radio Rzeszów” - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

oraz zamieszczenie poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".


Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć w terminie do 31.12.2021r., drogą e-mailową na adres: hr@radio.rzeszow.pl, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio do Sekretariatu Polskiego Radia Rzeszów Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie S.A., ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O drugim etapie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Po rozstrzygnięciu konkursu złożone dokumenty aplikacyjne będzie można odbierać w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników, w siedzibie Radia Rzeszów S.A. Po tym terminie, dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub niewybrania żadnej oferty, bez podawania przyczyn.

27 października ·  14:16

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez