Wiadomości
PRZEMYŚL

Porozumienie o współpracy między BiOSG a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego

12 gru · 11:02
Porozumienie o współpracy między BiOSG a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego

Inspiracją do podpisania aktu było wzajemne wsparcie w realizacji zadań wynikających ze specyfiki służby jak również zgranie obu instytucji w płaszczyźnie ewentualnych działań ratunkowych w strefie nadgranicznej.

Uroczystego podpisania porozumienia dokonali: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG gen. bryg. SG Andrzej Popko oraz Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Rafał Kijanka.

Strony porozumienia zadeklarowały doskonalenie współpracy poprzez wymianę doświadczeń, wspólnych ćwiczeń, szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy w tym też recertyfikacji ratowników, a także organizacji wspólnych sympozjów naukowych, konferencji oraz szkoleń.

Fot. BiOSG

12 grudnia ·  11:02

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez