Wiadomości
RZESZÓW

Ruszyły badania genetyczne na nowotwory krwi w szpitalu nr 1 w Rzeszowie

29 mar · 10:22
Ruszyły badania genetyczne na nowotwory krwi w szpitalu nr 1 w Rzeszowie

Na początku marca b.r. pozwolenie na wykonywanie badań diagnostycznych otrzymała nowoutworzona Pracownia Biologii Molekularnej Kliniki Hematologii (KSW). Jest to kolejny etap modernizacji szpitala, który realnie przełoży się na jakość diagnostyki i leczenia hematologicznego w regionie.

Pracownia Biologii Molekularnej Kliniki Hematologii jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju.

– mówi dr n. med. Marzena Wojtaszewska, specjalista Genetyki Medycznej i Koordynator Pracowni.

Korzystamy z tych samych technik i tego samego sprzętu co analogiczne pracownie w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Norwegii. Dzięki nim jesteśmy w stanie znaleźć jedną komórkę białaczki wśród miliona zdrowych krwinek. Rozdzielczość naszych urządzeń pozwala wykryć nawet najmniejszą zmianę w genie odpowiedzialnym za rozwój choroby.

Rozszerzenie diagnostyki hematologicznej o badania genetyczne stało się możliwe dzięki budowie nowego budynku i wsparciu władz województwa podkarpackiego. Dotychczas badania molekularne u pacjentów Kliniki Hematologii w Rzeszowie wykonywane były poza województwem. Uruchomienie diagnostyki na miejscu pozwoli szybciej otrzymywać wyniki - szczególnie te najpilniejsze. Zniweluje także ryzyko degradacji próbek w transporcie.  Szacuje się, że do końca roku Pracownia wykona ok. 800 badań, a jego oferta będzie sukcesywnie poszerzana.

Diagnostyka laboratoryjna we współczesnej onkologii hematologicznej ma niezwykle istotne znaczenie i niejednokrotnie jest niezbędnym elementem stosowanych programów diagnostyczno-leczniczych.

– mówi dr n. med. Janusz Ławiński, dyrektor KSW.

Hematoonkologia od wielu lat korzysta z postępów nauki w dziedzinie technik genetycznych w praktyce klinicznej, m.in. w badaniach patomechanizmów chorób nowotworowych, diagnostyce poszczególnych chorób, klasyfikacji chorób w oparciu o parametry molekularne, monitorowaniu odpowiedzi na leczenie, wykrywaniu progresji choroby, a także w ocenie odrzucenia przeszczepu. Do najważniejszych metod badań genetycznych mających zastosowanie w hematoonkologii należą: klasyczne badania cytogenetyczne, molekularne badania cytogenetyczne oraz badania metodami biologii molekularnej. Tego typu badania będą wykonywane w Pracowni Biologii Molekularnej naszego szpitala. Przybliża nas to w dużym stopniu do głównego celu, przed jakim stoi Klinika Hematologii, czyli uruchomienie wykonywania przeszczepów szpiku.

Dodajmy, że kliniczna Pracownia Biologii Molekularnej wspomoże również działalność naukową Zakładu Hematologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz kształcenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie technik molekularnych. Jednostek prowadzących takie szkolenia brakuje w regionie, a zapotrzebowanie na nie jest ogromne, szczególnie.

Fot. materiały prasowe

29 marca ·  10:22

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez