Wiadomości
SANOK

Od nowego roku Sanok będzie większy

27 lip · 10:26
Od nowego roku Sanok będzie większy

Rada Ministrów zatwierdziła projekt rozporządzenia w sprawie zmiany granic miasta. Do Sanoka zostanie przyłączona część Trepczy z gminy wiejskiej Sanok. Znajdują się tam ważne obiekty komunalne – ujęcie wody i oczyszczalnia ścieków będące w zarządzie miejskiego zakładu komunalnego. Radni chcieli włączyć do miasta także sołectwa Bykowce i Zabłotce, ale wojewoda pozytywnie zaopiniowała tylko przyłączenie części Trepczy, co zatwierdziła Rada Ministrów.

Z decyzji rządu zadowolony jest burmistrz Sanoka. Tomasz Matuszewski napisał, że "rząd dostrzegł potencjał miasta jako subregionalnego bieguna rozwoju gospodarczego". Dodał, że przyłączenie do Sanoka części Trepczy to strategiczny krok, zwłaszcza w kontekście już zapoczątkowanej realizacji nowatorskiego projektu wodorowego.

fot. archiwum

27 lipca ·  10:26

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez