Wiadomości
DĘBICA

MOPS zaprasza dzieci na kreatywne zajęcia w świetlicach

27 wrz · 14:48
MOPS zaprasza dzieci na kreatywne zajęcia w świetlicach

Blisko sto osób uczestniczy od września w zajęciach prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego w Dębicy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi trzy świetlice dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Zgrana Paka”. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 12.00 do 18.00.

Zajęcia prowadzone w świetlicach, stwarzają warunki do rozwoju dziecka, wspomagają i uzupełniają pracę szkoły w zakresie opieki i dydaktyki. Oferują pomoc w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, taneczne i kulinarne. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć dzieci w wieku szkolnym od 6 do 16 lat. Biorą w nich udział również dzieci z Ukrainy, które po wybuchu wojny znalazły schronienie w Dębicy. Od października budynek dawnego gimnazjum przy ulicy Cmentarnej będzie nową siedzibą „Zgranej Paki”, która do wakacji mieściła się przy ulicy Sienkiewicza. Na zajęcia pozalekcyjne uczęszczać tam będą między innymi dzieci z rodzin wielodzietnych.

fot. Grzegorz Janiszewski

27 września ·  14:48

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez