Wiadomości

Porozumienie politechnik na rzecz obronności i bezpieczeństwa

26 maj · 09:00
Porozumienie politechnik na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Trzy Politechniki: lubelska, świętokrzyska oraz rzeszowska utworzyły Politechniczną Sieć Obronności i Bezpieczeństwa.

Głównym zamierzeniem uczelni jest wspólne planowanie, a później realizacja badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju. Jak podkreślił rektor Politechniki Rzeszowskiej profesor Piotr Koszelnik, zawarcie porozumienia to realna ocena obecnej sytuacji geopolitycznej, a także wpływ wojny na Ukrainie.

Podczas uroczystości na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, senator Jarosław Rusiecki, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, podkreślił znaczenie wykorzystania potencjału naukowo - badawczego na rzecz polskiej obronności. Porozumienie jest wielką szansę zarówno dla środowiska naukowego, jak też polskiego przemysłu zbrojeniowego. Już obecnie efektem wspólnego działania naukowców z trzech uczelni tworzących Politechniczną Sieć Obronności i Bezpieczeństwa, jest wsparcie Huty Stalowa Wola i innych zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Na uroczystości podpisania tego porozumienia był nasz reporter Robert Pytka:

--:--
--:--

fot. R. Pytka

26 maja ·  09:00

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez