Wiadomości
RZESZÓW

Dotacja na usuwanie azbestu w Rzeszowie

30 mar · 12:48
Dotacja na usuwanie azbestu w Rzeszowie

Tylko do jutra w Rzeszowie będą przyjmowane wnioski o udzielenie dotacji na usuwanie z terenu miasta wyrobów zawierających azbest. Należy je składać osobiście w Wydziale Klimatu i Środowiska lub w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej urzędu.

Dotacją objęte są koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie odpadów na składowisku. Wszystkie zadania wykonuje firma wybrana przez urząd. Program usuwania azbestu jest realizowany w Rzeszowie od 2011 roku. Co roku trafia do urzędu około 70 wniosków. Pieniądze na usuwanie azbestu i produktów, które zawierają azbest pochodzą z budżetu samorządu oraz z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

fot. ilustracyjne

30 marca ·  12:48

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez