Wiadomości
DĘBICA

„Wisłoka bez barier”

2 gru · 18:00
„Wisłoka bez barier”

W Mokrzcu w powiece dębickim podsumowano projekt mający na celu  przywrócenie możliwości swobodnej wędrówki rybom i innym organizmom wodnym w dół i w górę Wisłoki i jej dopływów. To jednocześnie inwestycja w  utrzymanie stabilności ujęć wody i innych elementów infrastruktury.

W ramach inwestycji pod nazwą "Wisłoka bez barier" m.in. wybudowano lub zmodernizowano przepławki dla ryb w Dębicy i Mokrzcu na Wisłoce, w Ropicy Polskiej i Gorlicach na Ropie oraz w Jedliczu i Szczepańcowej na Jasiołce.                     Prace o wartości prawie 30 milionów zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie. 85 procent funduszy na ten cel pochodziło z Unii Europejskiej.

Relację przygotował Wojciech Wójcik.

--:--
--:--

Fot. W. Wójcik

2 grudnia ·  18:00

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez