Wiadomości
NISKO

Zespół dworsko-parkowy w Bielinach

24 lis · 07:57
Zespół dworsko-parkowy w Bielinach

Fot. Maria Kornaga

Dawna siedziba rodów szlacheckich w Bielinach w gminie Ulanów będzie odnowiona. Samorząd otrzymał dotację – 4 miliony 800 tys. złotych z tzw. funduszy norweskich na remont zespołu dworsko-parkowego. Inwestycja pochłonie w sumie 5 milionów 600 tys. złotych. Za pieniądze przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego — jak mówi burmistrz Stanisław Garbacz — dawny blask odzyska nie tylko zabytkowy obiekt, ale również 4-hektarowy park. Prace mają rozpocząć się na wiosnę przyszłego roku. Obejmą m.in. renowację zewnętrzną i wewnętrzną dworu oraz pielęgnację drzewostanu i odmulenie trzech stawów. Powstaną też oświetlone alejki i zamontowane ławki. Całość ma zakończyć się najpóźniej za dwa lata. Projekt rewitalizacji opracowany przez Urząd Gminy i Miasta i jest realizowany razem ze Stowarzyszeniem „Bieliny — wieś nad Sanem”.

Zespół dworsko-parkowy w Bielinach ma być miejscem wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Planowane są wystawy, koncerty, warsztaty, pokazy i spotkania integracyjne, w tym muzealna wystawa kultury dworskiej przybliżająca życie rodów szlacheckich, które władały bielińskimi ziemiami.

Według kronikarza Jana Długosza pierwszym właścicielem Bielin był dziedzic Jan Jugoszowski, pieczętujący się herbem Habdank.

Dwór w obecnym kształcie istnieje od XVIII wieku. Według Magdaleny Hasiak – sekretarz gminy i radnej powiatu niżańskiego – rody Mniszchów i Czartoryskich należy wymienić wśród najbardziej zasłużonych dla lokalnej społeczności. Mieszkanka Bielin dodaje, że dobra Czartoryskich zostały rozparcelowane w czasie reformy rolnej, a w dworze – do roku 1964 – działała szkoła podstawowa.

24 listopada ·  07:57

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez