Wiadomości

"Posiłek w szkole i w domu" na Podkarpaciu

29 mar · 15:30
"Posiłek w szkole i w domu" na Podkarpaciu

Ponad 34 mln 370 tys. zł dostały podkarpackie samorządy na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu". Zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważną częścią programu jest m.in. zapewnienie młodzieży ciepłego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

W ubiegłym roku na Podkarpaciu z programu "Posiłek w szkole w w domu" skorzystało 56 tysięcy osób. W tym roku liczba może być większa, bo od stycznia zmieniły się kryteria finansowe. Teraz, pomoc mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza 1552 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1200 zł dla osoby w rodzinie.

fot. archiwum

29 marca ·  15:30

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez