Kampanie społeczne

Polskie Radio Rzeszów S.A. jest zobowiązane do informowania o nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego lub innego podmiotu realizującego kampanie społeczne. Zobowiązanie jest realizowane m.in. poprzez umożliwienie bezpłatnego nadawania spotów prezentujących kampanie społeczne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 8750 219.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez