PATRONAT POLSKIEGO RADIA RZESZÓW

Patronat Polskiego Radia Rzeszów przyznawany jest wydarzeniom, o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym i obywatelskim, których celem jest promowanie pozytywnych wartości o zasięgu, randze i znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, które służą promocji Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego.

Jeżeli chcecie Państwo poinformować słuchaczy o organizowanym przez Was wydarzeniu, to Polskie Radio Rzeszów może Wam w tym pomóc w ramach patronatu Polskiego Radia Rzeszów.

Kompletny formularz online o objęcie patronatem Polskiego Radia Rzeszów należy wysłać w terminie miesiąca przed planowanym wydarzeniem.

Na podstawie wniosku stworzymy zapowiedzi w postaci wiadomości, które umieścimy w odpowiednich serwisach lokalnych, serwisach tematycznych, w formie zapowiedzi na antenie, stronie internetowej i profilu społecznościowym Facebook.

Jeżeli chcecie Państwo w ramach patronatu poinformować słuchaczy o wydarzeniu, poprzez spoty reklamowe ze specjalnym rabatem prosimy o kontakt: reklama@radio.rzeszow.pl

Przesłanie wniosku o patronat oznacza zapoznanie się oraz akceptację Regulaminu przyznawania patronatów przez Polskie Radio Rzeszów.

FORMULARZ ONLINE

  1. Organizator:

  6. Zasięg wydarzenia

  Organizator nieodpłatnie wyraża zgodę na prowadzenie przez Polskie Radio Rzeszów S.A. działań promocyjnych w ramach wydarzenia, któremu został przyznany patronat na koszt Polskiego Radia Rzeszów S.A., których zakres zostanie uzgodniony z Organizatorem oraz oznajmia, że zapoznał się z regulaminem przyznawania patronatów Polskiego Radia Rzeszów S.A i w pełni go akceptuje.

  W przypadku pobrania materiałów promocyjnych Polskiego Radia Rzeszów S.A. w związku
  z przyznanym patronatem (rollup, banner, balon, flaga, itp.), Organizator zobowiązuje się, do dostarczenia pobranych ww. materiałów w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia wydarzenia do siedziby Polskiego Radia Rzeszów S.A.

  PRZYDATNE PLIKI  NAJPOPULARNIEJSZE

  Skip to content