Patronat Polskiego Radia Rzeszów

Patronat Polskiego Radia Rzeszów przyznawany jest wydarzeniom, o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym i obywatelskim, których celem jest promowanie pozytywnych wartości o zasięgu, randze i znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, które służą promocji Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego.

Jeżeli chcecie Państwo poinformować słuchaczy o organizowanym przez Was wydarzeniu, to Polskie Radio Rzeszów może Wam w tym pomóc w ramach patronatu Polskiego Radia Rzeszów.

Kompletny wniosek o objęcie patronatem Polskiego Radia Rzeszów należy złożyć w terminie miesiąca przed planowanym wydarzeniem na adres:

ekluk@radio.rzeszow.pl - dyrektor programowy Polskiego Radia Rzeszów

Wydarzenia muzyczne na adres:

elalewicka@radio.rzeszow.pl - koordynator

Na podstawie kompletnego wniosku stworzymy zapowiedzi w postaci wiadomości, które umieścimy w odpowiednich serwisach lokalnych, serwisach tematycznych, w formie zapowiedzi na antenie, stronie internetowej i profilu społecznościowym Facebook.

Jeżeli chcecie Państwo w ramach patronatu poinformować słuchaczy o wydarzeniu, poprzez spoty reklamowe ze specjalnym rabatem prosimy o kontakt: reklama@radio.rzeszow.pl

Przesłanie wniosku o patronat oznacza zapoznanie się oraz akceptację Regulaminu przyznawania patronatów przez Polskie Radio Rzeszów.

Linki do pobrania wniosku (wraz z Regulaminem) oraz logotypów Polskiego Radia Rzeszów znajdują się w sekcji obok.

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez